SOESTDIJK – HBR advocaten uit Baarn is aangesteld als extern adviseur van de Baarnse gemeenteraad bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Voorts ondersteunt adviesbureau Twijnstra Gudde bij de beantwoording van financiële vraagstukken. 

De opdracht voor het aanstellen van een extern adviseur is gegeven in een amendement tijdens de raadsvergadering van 15 juli 2020. Een werkgroep heeft de opdracht uitgewerkt en de selectie voor het adviesbureau gemaakt.

Op basis van de opdracht en de inschatting van de waarde is, na overleg met de inkoopadviseur, besloten om de opdracht enkelvoudig onderhands aan te besteden bij de unanieme voorkeurspartij van de werkgroep, te weten HBR Advocaten uit Baarn.

Lees HIER verder op soestercourant.nl