Het college van B en W scheldt de huren die de sportverenigingen uit Soest en Soesterberg over het 4de kwartaal van 2020 dienen te betalen grotendeels kwijt. Hierbij gaat het om amateursportverenigingen die in genoemde periode gemeentelijke sportaccommodaties hebben gehuurd maar hier geen gebruik van konden maken door de coronamaatregelen. Als gevolg van de coronamaatregelen om verdere verspreiding van het COVID-19 virus te verspreiden moesten sportaccommodaties grotendeels gesloten zijn. Door kwijtschelding hoopt de gemeente de sportverenigingen te compenseren en ze een betere uitgangspositie te geven voor 2021. 

De kwijtschelding van de huur voor huurders van gemeentelijke sportvoorzieningen betreft het gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen), het zwembad en de buitensportaccommodaties. Het college van B en W schold eerder de huren over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 van de sportverenigingen al (volledig) kwijt. Destijds bedroeg de kwijtschelding 100%. Omdat de sportsector het laatste kwartaal niet geheel gesloten  was, is besloten om de kwijtschelding hierop aan te passen en deze gedeeltelijk kwijt te schelden . De gemeente scheldt voornamelijk het percentage van het gebruik kwijt dat de sportverenigingen niet hebben kunnen benutten. Zo is er bijna geen competitie gespeeld en konden veel trainingen voor volwassenen niet uitgevoerd worden. Voor de kwijtschelding maakt de gemeente gebruik van regelingen die het rijk hiervoor in het leven heeft geroepen. 

Lees HIER verder op soest.nl