Deze periode staat op veel scholen en instellingen het lezen centraal. Basisschool De Grondtoon maakt het lezen belangrijk door het een maand lang in de schijnwerpers te zetten.
Nico van Egdom leerkrachtop CBS De Grondtoon: “Lezen is het cement van de samenleving. Het lezen van verhalen en gedichten helpt ons om sociaal te functioneren. Door fictie te lezen, kunnen we ons beter inleven, meer begrip opbrengen voor anderen en gemakkelijker nieuwe contacten leggen. De interactie met taal en tekst op zich heeft ook een positief effect. Wie in zijn vrije tijd voor het plezier leest – en dat kan óók non-fictie zijn – ziet zijn woordenschat en taalvaardigheid groeien en gaat daardoor weer vaker lezen.”
Nico heeft samen met collega Heidy Troostwijk diverse activiteiten uitgedacht om op activerende manieren aandacht te besteden aan het lezen en het thema ‘En Toen’. “Het is fijn dat de kinderboekenweek, christelijke Kinderboekenmaand en zelfs onze plaatselijke GSK over hetzelfde thema werken. De leerlingen kregen afgelopen maandag bijvoorbeeld onderwijs zoals dat vroeger ging. Daarbij hebben we het harde straffen wel achterwege gelaten overigens. De opstelling in de klas was bijvoorbeeld wel vergelijkbaar met vroeger, het digitale bord bleef uit en de computers bleven in de kast. Het was vooral heel interessant en leerzaam om de vergelijking te maken tussen toen en nu.”, vertelt Heidy Troostwijk.
Afgelopen woensdag is de afsluiting geweest en hebben de leerlingen op verschillende manieren gelezen, gewerkt en geleerd over het thema. “Met zo’n afsluitingsdag kunnen de kinderen normaliter aan ouders, opa’s, oma’s en anderen laten zien waar ze aan gewerkt hebben. Een prachtige manier om het geleerde over te brengen op een ander. Daarnaast is het een mooie manier om anderen een kijkje te geven in je school en onderwijs. Helaas kan het dit jaar niet op de manier zoals we gewend zijn. Maar gelukkig zijn we innovatief en konden de ouders op deze dag een digitaal kijkje nemen in de klas. Zo hebben de kinderen toch de mogelijkheid gehad om te laten zien waar ze aan gewerkt hebben.”, sluit Heidy Troostwijk af.