Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is in januari opnieuw iets toegenomen ten opzichte van de vorige maand. In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in januari precies 5.000 WW-uitkeringen. Dit is een stijging van 0,4% ten opzichte van december. Landelijk nam het aantal WW-uitkeringen ook iets toe.

Na december is er in januari ook sprake van een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Eind januari 2021 verstrekte UWV hier in totaal precies 5.000 WW-uitkeringen. Dat waren er 21 meer dan een maand eerder. Landelijk steeg het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio met 717, ofwel 16,7%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,5%.

Ook per sector waren er slechts geringe verschuivingen waarneembaar. De grootste stijging kwam vanuit de uitzendbedrijven en horeca en catering. In de sector schoonmaak steeg het aantal WW-uitkeringen eerder nog maar was er de afgelopen maand juist weer een lichte daling zichtbaar. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef met 2,7% gelijk aan dat van vorige maand. Hiermee lag dit percentage ook in januari onder het landelijk gemiddelde, dat ook niet veranderde en wederom op 3,1% uitkwam.