Nederlanders voelen zich in het verkeer veiliger dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit het grote verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland. Een positieve ontwikkeling. Hier tegenover staat wel dat slechts de helft van alle ouders met jonge kinderen het verkeer voor hun kinderen als ‘veilig’ bestempelt. Vorig jaar was dit een derde. Opvallend is ook dat de helft van alle weggebruikers, puur vanwege veiligheidsredenen, bewust weleens een andere route neemt.

Het grote verkeersonderzoek van Veilig Verkeer Nederland, ook wel de Flitspeiling genoemd, vindt jaarlijks plaats onder ruim 2.100 respondenten.Het percentage weggebruikers dat zich in het verkeer veilig voelt lag in 2018 en 2019 op 75% en in 2016 op 73%. Dit jaar is er sprake van een stijging: 78%. Wat de oorzaken zijn waardoor we ons in het verkeer niet veilig voelen, is ook onderzocht. De top drie bestaat uit: fietsers zonder licht (47%), bumperkleven (39%) en telefoongebruik in het verkeer (35%).