Afgelopen week zijn de voorbereidingen gestart voor de aanleg van een zonneveld dat tussen de N199 en het Meander ziekenhuis komt. Er worden door middel van een gestuurde boring vanuit het zonneveld 3 mantelbuizen over een lengte van meer dan 500 meter onder de Eem door gelegd naar bedrijventerrein De Isselt, omgeving Smink. De buizen zelf zijn klaargelegd op het evenemententerrein aan de mijnbouwweg. Mogelijk zal het verkeer op Nijverheidsweg Noord komende week hinder ondervinden bij het invoeren van de buizen. Er vindt ook drainage werk plaats. Het weiland is na de dooi zo nat geworden dat drainage nodig is om het kabel- en leidingen werk mogelijk te kunnen maken.