Afgelopen jaar zijn er in Amersfoort 1175 woningen bijgekomen. Dat staat in de voortgangsrapportage over de Amersfoortse woningbouwopgave. Ruim meer dan de ambitie van het college van burgemeester en wethouders om per jaar 1000 woningen op te leveren. In hoog tempo bouwen is nodig om het grote tekort aan woningen in Amersfoort op te lossen.