De zogenaamde Groengordel van het Soesterkwartier wordt aangepakt. Veel populieren zijn in slechte staat en worden gekapt. Er komen nieuwe bomen voor in de plaats. De komende periode worden zo’n 70 populieren in het bos gesnoeid. Het gebied wordt in het voorjaar opnieuw ingericht met jonge bomen en struiken. Bewonersgroep Vrienden van de Groengordel is […]