De noodopvang voor de 38 asielzoekers die vier weken geleden naar Amersfoort kwamen is met zes weken verlengd. De reguliere opvangcentra zitten nog vol, zodat er geen plek is om de vluchtelingen te huisvesten. Eind oktober werd de groep voor vier weken ondergebracht op het terrein van Zon & Schild. Amersfoort verlengt deze periode met […]