Wethouder Hugo Prakke over de perspectiefnota, meevallers en het ravijnjaar 2026.
Nieuw in zijn portefeuille: de sport. Hugo gaat in gesprek met de sportverenigingen.

Kees Veerling in gesprek met Hugo Prakke.