De Nieuwe Stad in Amersfoort heeft de NRP Gulden Feniks 2020 gewonnen. Dit is dé prijs voor renovatie- en transformatieprojecten in Nederland. De Nieuwe Stad won in de categorie gebiedstransformatie, die draait om het versterken en vernieuwen van een gebied, waarbij de bestaande bebouwing een substantiële rol speelt. “De gehele aanpak van dit gebied en de kwaliteit waar het toe leidt staat voor een mentaliteitsverandering bij gebiedsontwikkeling”, aldus de jury. 

“Wij zijn bijzonder trots op deze prijs”, aldus Bart Schoonderbeek, directeur van Schipper Bosch. “In 2013 kochten we de Prodentfabriek van Unilever en zijn we met dat gebouw als uitgangspunt en katalysator het hele gebied gaan herontwikkelen. Met de gebiedstransformatie willen we laten zien dat voortbouwen op het verleden loont. En dat respectvol omgaan met het verleden samen kan gaan met ambitie en vernieuwingsdrift. Het is mooi dat dit wordt erkend met deze toonaangevende prijs.”