Een interview met Francois Claessens vrijdag in Eemland 1 Actueel om 9.00 uur
Baarn en Leusden zitten in dezelfde regio en in aangrenzende gemeentes was geen gelijkwaardige partner te vinden.” Woningcorporaties Eemland Wonen (2.700 woningen in Baarn en Lage Vuursche) en Woningstichting Leusden (2.600 woningen) hebben een intentieovereenkomst ondertekend waarmee ze aangeven de mogelijkheden van een fusie te onderzoeken. Eind vorig jaar zijn de eerste gesprekken geweest. Beide organisaties hebben de conclusie getrokken dat het vergroten van de organisatiekracht noodzakelijk is om ook in de toekomst de lokale volkshuisvestelijke opgaven goed te realiseren. Er moeten meer (sociale-) huurwoningen komen, de bestaande woningen moeten worden verduurzaamd en zijn steeds meer acties nodig voor de leefbaarheid in de buurten en voor de extra kwetsbare bewoners.