Het college heeft besloten om een gedoogbesluit onder voorwaarden te nemen ten behoeve
van de particuliere opvang voor Oekraïense vluchtelingen in Eemdijk ten behoeve van het
initiatief “Eemdijk Helpt”.De gezinnen hebben inmiddels een sociale verbondenheid met
Eemdijk/Bunschoten en de directe omgeving. Dit vanwege onder andere werk en school.
Gelet daarop is dan ook besloten om de tijdelijke huisvesting onder voorwaarden te gedogen
in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen