In de notitie Jaarlijkse subsidies 2021 zijn alle aanvragen opgenomen voor de verlening van
structurele subsidies op het gebied van jeugd, zorg, cultuur, leefbaarheid en sociale
samenhang, peuter- enkinderopvang, historische schepen, toerisme, citymarketing,
collectieve preventieve zorg, burgerparticipatie, begeleiding statushouders en preventie
schuldhulpverlening. Het college heeft besloten conform de notitie de jaarlijkse subsidies voor
2021 te verlenen.