Het college heeft het Meerjarenoverzicht beheer bruggen 2022-2028 vastgesteld. Dit
overzicht wordt als basis gebruikt voor het bepalen van de vervangingen, het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma grootonderhoud en het vaststellen van de benodigde financiƫle
middelen. Het Meerjarenoverzicht wordt in september 2022 ter vaststelling aangeboden aan
de gemeenteraad.