Op de speelplaats Nieuwe Schans/Oostsingel vinden onverlaten het nodig om hun troep achter te laten. De speelplaats raakt daardoor verpauperd. Onbegrijpelijk dat sommige mensen totaal geen rekening houdenmet anderen, zelfs niet met kinderen!