Het college heeft het Vastgoedbeheerplan 2022-2025 en de daarin geformuleerde
beleidsvoorstellen en financiƫle consequenties vastgesteld en stuurt het door naar de raad.