Het college stelt de Beleidsregels toepassing Wet Bibob 2021 vast en trekt de Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2008 in. Met de nieuwe beleidsregels wordt het toepassingsbereik van de gewijzigde Wet Bibobuitgebreid.


Naast een bibob-toets op horecavergunningen kunnen nu ook bibob-toetsen worden uitgevoerd bij aanvragen voor subsidies, omgevingsvergunningen bouw, omgevingsvergunningen milieu, evenementenvergunningen’bij vechtsportgala’s, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten. Om een waterbedeffect tegen te gaan zijn de beleidsregels inhoudelijk gelijk aan de BES-gemeenten (de Bilt, Baarn,Soest, Eemnes, Bunschoten) en is deze afgestemd op het bibob beleid van regiogemeente Amersfoort.