Netbeheerder Stedin legt nieuwe elektriciteitskabels in Leusden. D e huidige kabels zijn niet meer toereikend voor bijvoorbeeld het terug leveren van de opgewekte energie uit wind en zonnepanelen. De werkzaamheden starten 13 april 2021 met diverse boringen langs het gehele traject . De route van de kabel loopt vanaf bedrijventerrein De Paardenmaat langs de Hamersveldseweg, Burgemeester van der Postlaan, Noorderinslag, Middenweg, Asschatterweg tot aan de Lapeerseweg.

De werkzaamheden die duren tot circa medio september worden voornamelijk uitgevoerd in de berm en op het trottoir en zijn geen belemmering voor het doorgaande verkeer. Bewoners die aan het traject wonen, ontvangen een informatiebrief van Stedin. Met nieuwe kabels beschikken bewoners, ook in de toekomst, veilig en continu over elektriciteit en het vermindert de kans op storingen aanzienlijk